Jaarverslag 2015

kerncijfers

Voorwoord

100 MILJOEN oude banden, goed voor zo’n 835.000 ton secundaire grondstoffen, werden sinds 2005 – de operationele opstart van Recytyre – ingezameld en verwerkt. Een indrukwekkend cijfer op zich, maar weinig zeggend zonder enige context. En net die context maakt het nog indrukwekkender:

• elk jaar opnieuw haalt Recytyre meer op dan wat door haar leden op de markt wordt gezet, en hiermee gaat Recytyre dus een flinke stap verder dan haar wettelijke verplichtingen. Zo was in 2015 de verhouding inzameling/ markt 114,9%;
• meer dan 6.000 inzamelpunten voor oude banden werden intussen erkend, er kàn dus de facto nog maar weinig tussen de plooien vallen, integendeel, zo blijkt uit het bovenvermeld inzamelpercentage;
• in stijgende mate ondergaan de ingezamelde banden een materiaalvalorisatie: in 2015 was dit 80,12%, waar het wettelijke minimum is vastgesteld op 55%;
• in geen enkel Europees land worden dezelfde relatieve resultaten behaald voor de inzameling en verwerking van oude banden. Eens te meer, durven wij stellen, want ook voor andere afvalfracties is België de kampioen.

Redenen te over dus om op onze lauweren te rusten. En toch is dit het laatste wat wij wensen te doen!

Enerzijds blijkt het Belgische inzamel- en verwerkingssysteem immers, in vergelijking met de ons omringende landen, aanzienlijk duurder te zijn. Een “last” die gedragen wordt door de eindgebruikers, die dezer dagen al op diverse

andere wijzen worden aangesproken. Recytyre is het dus aan zichzelf en de Belgische consumenten verplicht te werken aan een correct en marktconform financieringsmechanisme voor deze geleverde diensten en een coherent en zo sluitend mogelijk controlesysteem op het volledige proces. Zoals elke verandering stuit dit bij sommigen op scepticisme en zelfs weerstand, maar het zijn conditii sine qua non voor het voortbestaan van een kwantitatief en kwalitatief beheersysteem dat niet alleen de vergelijking met het buitenland kan blijven doorstaan, maar ook de toekomst met vertrouwen kan tegemoet treden. Een toekomst die duurzaam en circulair zal zijn, of niet zal zijn.

En dat brengt ons bij een tweede ambitie die ons nauw aan het hart ligt en die zich in 2015 concretiseerde in de eerste “Rubber Summit”. Recytyre wenst zich volop in te schakelen in de circulaire economie die zowel Europa als onze Gewesten voor ogen hebben. Daarvoor wensen wij een platform te creëren dat producenten en potentiële gebruikers van derivaten van oude banden met elkaar in contact brengt, met het oog op de verdere ontwikkeling van onontgonnen markten voor secundaire materialen, ter vervanging van alsmaar schaarsere en duurdere basisgrondstoffen. De ruime belangstelling en de enthousiaste reacties op het lanceringsevent, stemmen ons optimistisch dat de mindswitch die hiervoor nodig is, onomkeerbaar is ingezet.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij voor beide ambitieuze projecten op u kunnen blijven rekenen!

Eric Motte
Voorzitter

Financiële resultaten

 • Balans (in euro)201520142013
  Totaal der activa33.264.32729.712.397 25.806.776
  Vaste activa684.766560.461481.226
  Vlottende activa32.579.56129.151.93625.325.550
  Totaal der passiva33.264.32729.712.39725.806.776
  Eigen vermogen23.340.25822.055.47020.111.964
  Voorzieningen risico's en kosten272.000143.0000
  Schulden9.652.0697.513.9275.694.812

  Placeholder

  De jaarrekening 2015 werd opgesteld door BDO, Expert-Boekhouders CVBA, Uitbreidingstraat 66 te 2600 Antwerpen en ontving een verklaring zonder voorbehoud van KPMG Bedrijfsrevisors, Einsteinlaan 2A te 1348 Louvain-la-Neuve.

 • Resultatenrekening (in euro)201520142013
  Bedrijfsopbrengsten22.500.07622.127.57222.255.037
  Bedrijfskosten21.359.93920.316.65711.173.549
  Bedrijfswinst1.140.1371.810.91511.081.488
  Financiële resultaten138.143134.118137.189
  Uitzonderlijke resultaten6.508-1.5273.227
  Winst boekjaar1.248.7881.943.50611.221.904
  Overgedragen winst/verlies22.055.47020.111.9648.890.060
  Over te dragen winst23.340.25822.055.47020.111.964
 • CategorieIn € excl. BTWIn € incl. BTW
  Cat. 12,362,86
  Cat. 1A1,091,32
  Cat. 1B3,944,77
  Cat. 210,8013,07
  Cat. 2A20,8025,17
  Cat. 2B31,2037,75
  Cat. 2C16,6420,13
  Cat. 342,6451,59
  Cat. 482,1699,41
  Cat. 5154,50186,95
  Cat. 6194,67235,55
  Cat. 7244,80296,21
  Cat. 8355,98430,74
  Cat. 9656,50794,37

  Geen taks, maar een dienst.
  In 2015 bleven de milieubijdragen ongewijzigd. Zij zijn de enige financieringsbron voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht van afvalbanden. Het is dan ook geen taks, maar de basis voor de financiering van een dienstverlening aan de betrokken actoren. Met de invoering van ReGeneSys, het nieuwe rapporteringsysteem dat voor meer transparantie en nauwkeurigheid zorgt, wenst Recytyre deze milieubijdrage op middellange termijn op structurele wijze te verlagen en op het niveau te brengen van de ons omringende landen.

Marktcijfers

 • Vervangmarkt per producttype
  (in eenheden en in tonnage)

  ProductenEenheden 2015%Eenheden 2014Δ 2014
  Personenwagen *5.276.56790,43%5.221.6601,1%
  Moto155.2192,66%147.4705,3%
  Vrachtwagen270.4564,64%255.3835,9%
  Wegenbouw11.2950,19%11.437-1,2%
  Landbouw89.1111,53%78.39313,7%
  Industrie Lucht8.5630,15%6.03641,9%
  Industrie Vol23.4430,40%26.543-11,7%
  Totaal5.834.654100,00%5.746.9221,5%
  ProductenTonnage 2015%Tonnage 2014Δ 2014
  Personenwagen *44.17162,74%43.5841,3%
  Moto1.0711,52%1.0135,4%
  Vrachtwagen18.93226,89%17.8775,6%
  Wegenbouw1.8202,59%1.53315,8%
  Landbouw2.9914,25%2.9192,4%
  Industrie Lucht2070,29%9454,6%
  Industrie Vol1.2111,72%1.365-12,7%
  Totaal70.403100,00%68.3852,9%

  Cijfers op basis van de import- en exportdeclaraties van de leden uit de vervangmarkt (netto-marktcijfers import – export)
  *Personenwagen is incl. personenwagen, 4×4, SUV, bestelwagen, licht bedrijfsvoertuig, caravan, aanhangwagen

  Evolutie van de vervangmarkt (in eenheden)

  marktcijfers-grafiek

 • Markt voor de eerste montage per producttype (in eenheden)

  ProductenEenheden 2015%Eenheden 2014Δ 2014
  Personenwagen *62.16615,22%63.366-1,9
  Moto65.82316,11%67.359-2,3
  Vrachtwagen125.52630,73%109.14015,0
  Wegenbouw4.4731,09%5.173-13,5
  Landbouw136.67233,46%125.2279,1
  Industrie lucht9860,24%3.232-69,5
  Industrie vol12.8703,15%12.5122,9
  Totaal408.516100,00%386.0095,8

  * Personenwagen is incl. personenwagen, 4×4, SUV, bestelwagen, licht be- drijfsvoertuig, caravan, aanhangwagen, met uitzondering van voertuigen uit categorie M1 en N1
  M1: voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, met name personenauto’s en voertuigen voor speciale doeleinden
  N1: voor het vervoer van goederen bestemde voertuigen met een maximale massa van 3,5 ton

 • Evolutie van het aantal leden

  marktcijfers-leden-invoer

  Het aantal leden steeg in 2015 nog steeds. Het gaat hierbij in belangrijke mate om een verschuiving: een aantal buitenlandse bedrijven en internetverkopers sloten aan op vrijwillige basis. Daardoor konden een aantal van hun Belgische klanten hun lidmaatschap beëindigen: het lidmaatschap van de buitenlandse bedrijven is dus een vorm van dienstverlening aan hun klanten, die zelf de ingevoerde banden niet meer moeten declareren.
  Bovendien zien we nog een lichte stijging van sporadische invoerders: bedrijven die vanwege het beperkt volume aan banden dat zij op jaarbasis invoeren, gebruik maken van de mogelijkheid tot een vereenvoudigde administratieve procedure, met een manuele aangifte op jaarbasis.

  Leden per markt
  (actieve leden op 31/12/2015)

   Actieve ledenSporadische invoerdersTotaal
  Vervangmarkt37443417
  Eerste montage21122233
  Vervangmarkt + eerste montage84084
  Totaal66965734

Inzameling

 • Inzameling per productgroep

  inzameling-grafiek-1

  Betrokken partners

  2015Aantal
  Ophalingen34.301
  Geregistreerde ophaalpunten6.003
  Nieuwe ophaalpunten338
  Gestopte ophaalpunten 442
  Actieve Ophalers44
  Voorverwerkers12
  Verwerkers125

  Evolutie inzameling per productgroep (in ton)

  Producten2006200720082009201020112012201320142015
  Personenwagen *43.06846.35446.39346.2254928848.40245.15243.63943.40547.381
  Vrachtwagen23.68725.67427.74224.3272706428.70224.29322.50022.83925.131
  Wegenbouw +2 Mtr215321446273403400275269162166
  Wegenbouw -2 Mtr1.3281.8801.9521.4371.3691.3411.5201.3391.1971.380
  Landbouw1.7552.9673.1282.89730553.9543.9043.7333.9174.010
  Industrie Lucht + Vol7162.0812.2111.9362.4002.8053.5703.3652.3662.828
  Diversen **8356055269051.390812895172--
  Totaal71.60479.88282.39878.00084.96986.41679.60975.01973.88680.896

  * Personenwagen is inclusief personenwagen, 4×4, SUV, bestelwagen, licht bedrijfsvoertuig, caravan, aanhangwagen, moto, scooter en kart
  ** Niet gesorteerde afvalbanden (personenwagen + vrachtwagen)

 • Inzameling per Gewest (in ton)

  ProductenBrussels Hoofdstedelijk GewestVlaams GewestWaals GewestAlgemeen totaal
  Personenwagen *2.80126.48918.09147.381
  Vrachtwagen11219.8545.16525.131
  Wegenbouw +2 Mtr066100166
  Wegenbouw -2 Mtr599983231380
  Landbouw42.2891.7174.010
  Industrie Lucht + Vol02.637190
  2.827
  Totaal2.97652.33325.58680.896
  3,68%64,69%31,63%

  * Personenwagen is inclusief personenwagen, 4×4, SUV, bestelwagen, licht bedrijfsvoertuig, caravan, aanhangwagen, moto, scooter en kart

 • Markt versus inzameling 2015 per productgroep (in ton)

  ProductenMarkt**Inzameling***Δ %
  Personenwagen *45.24247.3814,72%
  Vrachtwagen18.93225.13132,74%
  Wegenbouw 1.8201.546-15,05%
  Landbouw2.9914.01034,07%
  Industrie1.4182.82899,44%
  Totaal70.40380.89614,90%

  * Personenwagen is inclusief personenwagen, 4×4, SUV, bestelwagen, licht bedrijfsvoertuig, caravan, aanhangwagen, moto, scooter en kart
  ** Markt = vervangmarkt, reëel gewicht nieuwe banden
  *** Inzameling = reëel gewicht gebruikte banden

  inzameling-grafiek-1
  inzameling-grafiek-2

Verwerking

 • Totaal valorisatie (in ton)

  verwerking-grafiek-3

 • Evolutie materiaal- en energetische valorisatie
  (in %)

  verwerking-grafiek-1

  Evolutie hergebruik en loopvlakvernieuwing
  (in ton)

  verwerking-grafiek-2

  – Daling loopvlakvernieuwing door stopzetting van deze activiteit bij een gespecialiseerd bedrijf.
  – Daling hergebruik: deels overschatting in 2013, deels voorsortering bij bepaalde ophaalpunten.

  Evolutie verwerking

   20052006200720082009201020112012201320142015
  Hergebruik3,13%2,732,564,70%2,83%2,98%3,96%3,46%13,05%9,28%10,78%
  Loopvlakvernieuwing5,16%7,10%7,84%10,43%9,47%11,50%14,66%13,54%14,98%6,49%5,94%
  Materiaal40,16%44,16%47,53%51,19%59,81%66,03%65,76%67,96%58,95%64,75%63,40%
  Energie51,56%46,01%42,07%33,68%27,89%19,49%15,62%15,04%13,02%19,48%19,88%
 • Realisatie doelstellingen

   DoelstellingResultaten
  Inzameling versus markt100%114,90%
  MateriaalvalorisatieMin. 55%80,12%
  Energetische valorisatieMax. 45%19,88%

Organisatie

 • Organisatie – de mensen

  Recytyre engageert zich elke band een duurzame, waardevolle en milieuverantwoorde toekomst te geven. Als beheersorganisme stimuleert Recytyre het duurzaam gebruik en staat voor het efficiënt inzamelen en recycleren ervan.

  Raad van Bestuur 31/12/2015
  Eric Motte (Bridgestone Belux) – Voorzitter
  Benoît Salmin (Federtyre) – Vice-voorzitter
  Luc Missante (GSS, Reparauto, GVO) – Vice-voorzitter
  Guy Crab (GDA)
  Greet Willekens (Goodyear)
  Jan Vandenbussche (Continental)
  Sebahattin Altintas (Pirelli)
  Rainer Odenthal (Michelin)
  Steven Goethals (Federtyre)

  De gewestelijke autoriteiten Vertegenwoordigers van de Gewesten nemen als permanente waarnemers deel aan de vergaderingen van Recytyre.
  Katleen Dierick voor het Vlaams Gewest (OVAM)
  Alain Ghodsi voor het Waals Gewest (OWD)
  Justine Cauwe voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BIM)

  Het operationele team op 31/12/2015
  Chris Lorquet – CEO
  Christian Van Nieuwenborgh – CFO
  Bruno Van Damme – COO
  Françoise Vanvyve – Office Manager
  Sigrid Govers – Knowledge / Training
  Martine D’Hondt – Members
  Wouter Muësen – Conversations
  Akim Dokov – Merchandiser
  Bartel Vanderhaeghen – ICT-Coordinator
  Steven Bastiaens – Logistics
  Patrick Gatz – Retail
  David Marcelis – Field Support

  Voor al uw vragen, aanbevelingen of commentaren, kan u terecht bij één van onderstaande diensten:
  Algemene vragen, Consumenten
  info@recytyre.be

  Partners, Ophalers, Verwerkers
  partners@recytyre.be

  Leden, Invoerders, Uitvoerders, Fabrikanten
  leden@recytyre.be

  Ophaalpunten, Verkooppunten, Distributeurs
  pos.nl@recytyre.be

  Landbouwsector
  agri@recytyre.be

  Containerparken, Intercommunales, Gemeentelijke Diensten
  gemeente@recytyre.be

  Onderzoek en Ontwikkeling
  rnd@recytyre.be

  Autoriteiten, Controlediensten
  gov@recytyre.be

  Boekhoudkundige vragen
  blackbox@recytyre.be

  websiteTwitterBlog

 • Rubber Summit

  Rubber-summit
  Na enkele jaren voorbereiding startte Recytyre in 2005 met z’n operationele activiteiten. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is werd dit in 2015 niet gevierd met een jubileumfeest om voldaan terug te kijken op wat werd gerealiseerd. Niet dat daar niet voldoende reden voor zou zijn: België wordt in heel Europa benijd voor z’n prestaties op het vlak van afvalbeheer, en niet in het minst ook voor dat van oude banden.

  Recytyre opteerde echter resoluut om na 10 jaar vooruit te kijken naar wat komen gaat, wat ons onvermijdelijk te wachten staat en wat onze rol hierin zou kunnen en moeten zijn. Vandaar de organisatie van de eerste Rubber Summit op 19 november 2015. Op deze Summit brachten we producenten en potentiële gebruikers van secundaire grondstoffen bijeen om hen een inzicht te geven in het mogelijk en noodzakelijk gebruik van secundaire grondstoffen in tal van toepassingen, uiteraard met de klemtoon op derivaten van gebruikte banden. Een zo circulaire mogelijke materiaalketen als streefdoel, waarin ook onze sector een belangrijke rol te vervullen heeft. Verschillende sprekers uit binnen- en buitenland verduidelijkten de actuele stand van zaken, de perspectieven en potentiële hinderpalen.

  Het geheel werd gelardeerd door enkele vooraanstaande trendwatchers met een sneak preview op hoe de toekomst er zal uitzien en waar we op voorbereid moeten zijn.

  Dit geslaagd initiatief vond plaats in de Kruitfabriek, een oude fabriek die tijdelijk wordt gerecycleerd tot eventlocatie. Recytyre zorgde ervoor dat ook de decoratie en alle omgevingsfactoren recyclage en circulariteit uitstraalden. We permitteerden ons alleen een kleine uitzondering voor de catering….

  Uit de vele reacties bleek dat de talrijke aanwezigen elk vanuit hun invalshoek de nodige inspiratie oppikten om, opnieuw ieder binnen z’n mogelijkheden, verder mee te werken aan een duurzame toekomst voor onze planeet.

  Voor Recytyre was deze Rubber Summit een startpunt voor de uitbouw van een platform onder de naam Rubcycle, waarop alle geïnteresseerd partijen hun vragen, aanbiedingen, ervaringen en meningen kunnen delen.

 • Communicatie

  Communicatie-nl
  In 2015 voerde Recytyre voor het derde opeenvolgende jaar een sensibilisatiecampagne rond het belang van bandenspanning. Deze campagne kadert in de MBO’s met de Gewesten en beoogt de verlenging van de levensduur van
  de banden. Preventie als eerste stap in het afvalbeleid. Waar het milieu, conform de missie van Recytyre, uiteraard de centrale trigger is, spelen we – afhankelijk van de doelgroep – ook in op de veiligheid en de economische voordelen van een correcte bandenspanning.

  Net als de voorgaande jaren konden we weer rekenen op de massale deelname van de bandenspecialisten voor de distributie van het campagnemateriaal, terwijl ook onze partners Touring, Total en het BIVV deze campagne krachtig ondersteunden. Nieuw in 2015 was de medewerking van GOCA (Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs) en – naast de radiocampagne en online-advertising – de inschakeling van Truckvertising (zie foto), een originele wijze om onze doelgroep te bereiken op het geschikte ogenblik, nl. achter het stuur.

  De geüpdate campagnewebsite (www.vergeetjebandniet.be) werd weer druk bezocht en vele bezoekers leefden zich creatief uit tijdens de ludieke post-it-wedstrijd.

  Een belangrijk uitbreiding was in 2015 de introductie van een business-to-business-luik, waarbij meer dan 5.000 fleetmanagers een gepersonaliseerde mail ontvingen om hen te wijzen op het belang van bandenspanning voor zowel het bedrijf als de individuele werknemers, al dan niet met bedrijfswagen. Via de website www.vergeetjefleetniet.be konden zij sensibilisatiemateriaal personaliseren en downloaden, een optie waar heel wat fleetverantwoordelijken gebruik van maakten.

  Een effectenmeting van de campagne, uitgevoerd door het BIVV bij een representatief staal van bestuurders, wijst er op dat er sinds 2013 een groeiende bewustwording is van het belang van bandenspanning voor een ecologisch, economischen veilig rijgedrag. We merken echter evenzeer dat – zoals gebruikelijk is bij soortgelijke sensibilisatiecampagnes rond thema’s zonder wettelijke verplichting en dus zonder sanctioneringsmogelijkheid – de weg nog lang is om effectief te kunnen spreken van een duurzame gedragsverandering.